Skip to content
The translation is synced to the docs on of which the commit hash is 794629c.

Події життєвого циклу VNode
несумісно

Огляд

У Vue 2 можна було використовувати події для відстеження ключових етапів життєвого циклу компонента. Ці події мали назви, які починалися з префікса hook:, за яким слідувала назва відповідного хука життєвого циклу.

У Vue 3 цей префікс було змінено на vue:. Крім того, ці події тепер доступні як для елементів HTML, так і для компонентів.

Синтаксис 2.x

У Vue 2 назва події така ж, як і еквівалентний хук життєвого циклу, із префіксом hook::

html
<template>
  <child-component @hook:updated="onUpdated">
</template>

Синтаксис 3.x

У Vue 3 назва події має префікс vue::

html
<template>
  <child-component @vue:updated="onUpdated">
</template>

Стратегія міграції

У більшості випадків потрібно просто змінити префікс. Хуки життєвого циклу beforeDestroy і destroyed були перейменовані на beforeUnmount і unmounted відповідно, тому відповідні назви подій також потрібно буде оновити.

Прапори збірки міграції: INSTANCE_EVENT_HOOKS

Дивіться також