Skip to content
The translation is synced to the docs on of which the commit hash is 794629c.

API подій
несумісно

Огляд

Методи екземплярів $on, $off та $once видалено. Екземпляри компонентів більше не реалізують інтерфейс випромінювача подій.

2.x Синтаксис

У версії 2.x екземпляр Vue можна було використовувати для ініціювання обробників, приєднаних безпосередньо через API випромінювача подій ($on, $off та $once). Це могло бути використано для створення шини подій для створення глобальних слухачів подій, що використовуються у всьому додатку:

js
// eventBus.js

const eventBus = new Vue()

export default eventBus
js
// ChildComponent.vue
import eventBus from './eventBus'

export default {
 mounted() {
  // додавання слухача шини подій
  eventBus.$on('custom-event', () => {
   console.log('Ініційовано користувацьку подію!')
  })
 },
 beforeDestroy() {
  // видалення слухача шини подій
  eventBus.$off('custom-event')
 }
}
js
// ParentComponent.vue
import eventBus from './eventBus'

export default {
 methods: {
  callGlobalCustomEvent() {
   eventBus.$emit('custom-event') // коли ChildComponent змонтовано, то в консолі з'явиться повідомлення
  }
 }
}

3.x Оновлення

Ми повністю видалили методи $on, $off та $once з екземпляра. Метод $emit все ще є частиною чинного API, оскільки він використовується для ініціювання обробників подій, які декларативно приєднані батьківським компонентом.

Стратегія міграції

Стяг збірки міграції: INSTANCE_EVENT_EMITTER

У Vue 3 більше не можна використовувати ці API для прослуховування власних подій, що випромінюються компонентом зсередини. Для цього варіанту використання не існує шляху міграції.

Події кореневого компонента

Статичні слухачі подій можна додати до кореневого компонента, передавши їх як реквізити до createApp:

js
createApp(App, {
 // Прослуховування події 'expand'
 onExpand() {
  console.log('expand')
 }
})

Шина подій

Шаблон шини подій можна замінити за допомогою зовнішньої бібліотеки, що реалізує інтерфейс випромінювача подій, наприклад, mitt або tiny-emitter.

Наприклад:

js
// eventBus.js
import emitter from 'tiny-emitter/instance'

export default {
 $on: (...args) => emitter.on(...args),
 $once: (...args) => emitter.once(...args),
 $off: (...args) => emitter.off(...args),
 $emit: (...args) => emitter.emit(...args)
}

Це забезпечує той самий API випромінювача подій, що й версія Vue 2.

У більшості випадків не рекомендується використовувати глобальну шину подій для зв'язку між компонентами. Хоча це часто є найпростішим рішенням у короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі це майже завжди призводить до головного болю в підтримці. Залежно від обставин, існують різні альтернативи використанню шини подій:

 • Реквізити та події повинні бути вашим першим вибором для спілкування між батьківськими та дочірніми компонентами. Дочірні компоненти можуть спілкуватися через своїх батьків.
 • Provide / inject дозволяє компоненту обмінюватися даними з вмістом слота. Це корисно для тісно пов'язаних компонентів, які завжди використовуються разом.
 • Provide / inject також можна використовувати для зв'язку між компонентами на великих відстанях. Це може допомогти уникнути "буріння реквізиту", коли реквізит потрібно передавати через багато рівнів компонентів, які самі не потребують цього реквізиту.
 • Буріння реквізиту також можна уникнути шляхом рефакторингу з використанням слотів. Якщо проміжному компоненту не потрібні реквізити, це може вказувати на проблему з розділенням відповідальності. Введення слоту в цей компонент дозволяє батьківському компоненту створювати вміст безпосередньо, так що реквізити можуть бути передані без участі проміжного компонента.
 • Глобальне управління станом, таке як Pinia.