Skip to content
The translation is synced to the docs on of which the commit hash is 794629c.

Зміни класів переходів
несумісно

Огляд

Клас переходу v-enter перейменовано на v-enter-from, а клас переходу v-leave перейменовано на v-leave-from.

Синтаксис 2.x

До v2.1.8 у нас було два класи переходу для кожного напрямку переходу: початковий і активний стани.

У v2.1.8 ми представили v-enter-to, щоб усунути розрив у часі між переходами входу/виходу. Однак для зворотної сумісності ім'я v-enter не було змінено:

css
.v-enter,
.v-leave-to {
  opacity: 0;
}

.v-leave,
.v-enter-to {
  opacity: 1;
}

Це викликало плутанину, оскільки enter і leave були широкими і не використовували ту саму узгодженість про іменування, що й їхні аналоги хуків класу.

Оновлення 3.x

Щоб зробити це більш чітким і зрозумілим, ми перейменували ці початкові класи стану:

css
.v-enter-from,
.v-leave-to {
  opacity: 0;
}

.v-leave-from,
.v-enter-to {
  opacity: 1;
}

Тепер стало набагато зрозуміліше, яка різниця між цими станами.

Діаграма переходів

Також змінено пов'язані назви реквізиту компонента <transition>:

  • leave-class перейменовано на leave-from-class (може записуватися як leaveFromClass у функціях рендерингу або JSX)
  • enter-class перейменовано на enter-from-class (може записуватися як enterFromClass у функціях рендерингу або JSX)

Стратегія міграції

  1. Замініть екземпляри .v-enter на .v-enter-from
  2. Замініть екземпляри .v-leave на .v-leave-from
  3. Замініть екземпляри пов'язаних імен реквізитів, як зазначено вище.

Дивіться також