Skip to content
The translation is synced to the docs on of which the commit hash is 794629c.

Transition як кореневий елемент
несумісно

Огляд

Використання <transition> як кореневого компонента більше не запускатиме переходи, коли компонент перемикається ззовні.

Поведінка 2.x

У Vue 2 було можливо ініціювати перехід ззовні компонента, використовуючи <transition> як кореневий компонент:

html
<!-- модальний компонент -->
<template>
  <transition>
    <div class="modal"><slot/></div>
  </transition>
</template>
html
<!-- використання -->
<modal v-if="showModal">привіт</modal>

Перемикання значення showModal призводить до переходу всередині модального компонента.

Це спрацьовує випадково, а не задумом. <transition> має ініціюватись змінами до його дочірніх елементів, а не перемиканням самого <transition>.

Зараз цю примху видалено.

Стратегія міграції

Подібного ефекту можна досягти, якщо натомість передати реквізит компоненту:

vue
<template>
  <transition>
    <div v-if="show" class="modal"><slot/></div>
  </transition>
</template>
<script>
export default {
  props: ['show']
}
</script>
html
<!-- використання -->
<modal :show="showModal">привіт</modal>

Дивіться також