Skip to content

Екземпляр програми Global API
несумісно

Vue 2.x має низку глобальних API та конфігурацій, які глобально змінюють поведінку Vue. Наприклад, щоб зареєструвати глобальний компонент, ви повинні використати API Vue.component так:

js
Vue.component('button-counter', {
 data: () => ({
  count: 0
 }),
 template: '<button @click="count++">Клацнуто {{ count }} разів.</button>'
})

Аналогічно ось як оголошується глобальна директива:

js
Vue.directive('focus', {
 inserted: (el) => el.focus()
})

Хоча цей підхід зручний, він призводить до кількох проблем. Технічно Vue 2 не має поняття «додаток». Те, що ми визначаємо як програму, — це просто кореневий екземпляр Vue, створений за допомогою new Vue(). Кожен кореневий екземпляр, створений з того самого конструктора Vue, спільно використовує ту саму глобальну конфігурацію. В результаті:

 • Глобальна конфігурація дозволяє легко випадково забруднити інші тестові випадки під час тестування. Користувачам потрібно ретельно зберігати початкову глобальну конфігурацію та відновлювати її після кожного тесту (наприклад, скидання Vue.config.errorHandler). Деякі API, такі як Vue.use і Vue.mixin, навіть не мають способу повернути свої ефекти. Це робить тестування із застосуванням плагінів особливо складним. Фактично, vue-test-utils має реалізувати спеціальний API createLocalVue, щоб впоратися з цим:

  js
  import { createLocalVue, mount } from '@vue/test-utils'
  
  // створити розширений конструктор `Vue`
  const localVue = createLocalVue()
  
  // встановити плагін «глобально» на «локальний» конструктор Vue
  localVue.use(MyPlugin)
  
  // передайте `localVue` до параметрів монтування
  mount(Component, { localVue })
  
 • Глобальна конфігурація ускладнює спільний доступ до однієї копії Vue між декількома «додатками» на одній сторінці, але з різними глобальними конфігураціями.

  js
  // це стосується обох кореневих екземплярів
  Vue.mixin({
   /* ... */
  })
  
  const app1 = new Vue({ el: '#app-1' })
  const app2 = new Vue({ el: '#app-2' })
  

Щоб уникнути цих проблем, у Vue 3 ми представляємо…

Новий глобальний API: createApp

Виклик createApp повертає екземпляр програми, нову концепцію у Vue 3.

js
import { createApp } from 'vue'

const app = createApp({})

Якщо ви використовуєте збірку CDN Vue, тоді createApp відкривається через глобальний об’єкт Vue:

js
const { createApp } = Vue

const app = createApp({})

Екземпляр програми надає підмножину глобальних API Vue 2. Емпіричне правило таке: будь-які API, які глобально змінюють поведінку Vue, тепер переміщуються в екземпляр програми. Ось таблиця глобальних API Vue 2 і відповідних API екземплярів:

2.x Глобальний API3.x API екземпляра (app)
Vue.configapp.config
Vue.config.productionTipвидалено (див. нижче)
Vue.config.ignoredElementsapp.config.compilerOptions.isCustomElement (див. нижче)
Vue.componentapp.component
Vue.directiveapp.directive
Vue.mixinapp.mixin
Vue.useapp.use (див. нижче)
Vue.prototypeapp.config.globalProperties (див. нижче)
Vue.extendвидалено (див. нижче)

Усі інші глобальні API, які глобально не змінюють поведінку, тепер називаються експортами, як зазначено в Global API Treeshaking.

config.productionTip Видалено

У Vue 3.x підказка «використовувати робочу збірку» з’являтиметься лише під час використання «dev + повна збірка» (збірка, яка включає компілятор середовища виконання та має попередження).

Для збірок модулів ES, оскільки вони використовуються з бандлерами, і в більшості випадків CLI або шаблон правильно налаштували б робоче середовище, ця підказка більше не відображатиметься.

Позначка збірки міграції: CONFIG_PRODUCTION_TIP

config.ignoredElements тепер config.compilerOptions.isCustomElement

Цей параметр конфігурації було введено з метою підтримки власних користувацьких елементів, тому перейменування краще передає те, що він робить. Нова опція також передбачає функцію, яка забезпечує більшу гнучкість, ніж старий підхід string/RegExp:

js
// до
Vue.config.ignoredElements = ['my-el', /^ion-/]

// після
const app = createApp({})
app.config.compilerOptions.isCustomElement = (tag) => tag.startsWith('ion-')

Важливо

У Vue 3 перевірку того, чи є елемент компонентом, було перенесено на етап компіляції шаблону, тому цей параметр конфігурації враховується лише під час використання компілятора часу виконання. Якщо ви використовуєте збірку лише під час виконання, натомість isCustomElement потрібно передати в @vue/compiler-dom у налаштуваннях збірки - наприклад, через параметр [compilerOptions у vue-loader](https:/ /vue-loader.vuejs.org/options.html#compileroptions).

 • Якщо config.compilerOptions.isCustomElement призначено під час використання збірки лише під час виконання, буде випущено попередження, яке вказує користувачеві передати цей параметр у налаштуваннях збірки замість цього;
 • Це буде нова опція верхнього рівня в конфігурації Vue CLI.

Позначка збірки міграції: CONFIG_IGNORED_ELEMENTS

Vue.prototype замінено на config.globalProperties

У Vue 2 Vue.prototype зазвичай використовувався для додавання властивостей, які будуть доступні в усіх компонентах.

Еквівалентом у Vue 3 є config.globalProperties. Ці властивості буде скопійовано в рамках створення екземпляра компонента в програмі:

js
// до - Vue 2
Vue.prototype.$http = () => {}
js
// після - Vue 3
const app = createApp({})
app.config.globalProperties.$http = () => {}

Використання provide (обговорюється нижче) також слід розглядати як альтернативу globalProperties.

Позначка збірки міграції: GLOBAL_PROTOTYPE

Vue.extend Видалено

У Vue 2.x Vue.extend використовувався для створення «підкласу» базового конструктора Vue з аргументом, який повинен бути об’єктом, що містить параметри компонента. У Vue 3.x ми більше не маємо концепції конструкторів компонентів. Монтування компонента має завжди використовувати глобальний API createApp:

js
// до - Vue 2

// створення конструктору
const Profile = Vue.extend({
 template: '<p>{{firstName}} {{lastName}} також відомий як {{alias}}</p>',
 data() {
  return {
   firstName: 'Волтер',
   lastName: 'Вайт',
   alias: 'Гайзенберг'
  }
 }
})
// create an instance of Profile and mount it on an element
new Profile().$mount('#mount-point')
js
// після - Vue 3
const Profile = {
 template: '<p>{{firstName}} {{lastName}} також відомий як {{alias}}</p>',
 data() {
  return {
   firstName: 'Волтер',
   lastName: 'Вайт',
   alias: 'Гайзенберг'
  }
 }
}

Vue.createApp(Profile).mount('#mount-point')

Визначення типу

У Vue 2 Vue.extend також використовувався для визначення типу TypeScript для опцій компонента. У Vue 3 глобальний API defineComponent можна використовувати замість Vue.extend для тієї ж мети.

Зауважте, що хоча тип повернення defineComponent є типом, подібним до конструктора, він використовується лише для висновку TSX. Під час виконання defineComponent є здебільшого noop і повертає об’єкт параметрів як є.

Успадкування компонентів

У Vue 3 ми наполегливо рекомендуємо віддавати перевагу композиції через API композиції замість успадкування та міксинів. Якщо з якоїсь причини вам усе ще потрібне успадкування компонентів, ви можете використовувати параметр extends замість Vue.extend.

Позначка збірки міграції: GLOBAL_EXTEND

Примітка для авторів плагінів

Автори плагінів зазвичай встановлюють плагіни у своїх збірках UMD за допомогою Vue.use. Наприклад, ось як офіційний плагін vue-router встановлюється в середовищі браузера:

js
var inBrowser = typeof window !== 'undefined'
/* … */
if (inBrowser && window.Vue) {
 window.Vue.use(VueRouter)
}

Оскільки глобальний API use більше не доступний у Vue 3, цей метод перестане працювати, і виклик Vue.use() тепер ініціюватиме попередження. Натомість кінцевий користувач тепер повинен буде явно вказати використання плагіна в екземплярі програми:

js
const app = createApp(MyApp)
app.use(VueRouter)

Монтування екземпляра програми

Після ініціалізації за допомогою createApp(/* options */) екземпляр програми app можна використовувати для монтування екземпляра кореневого компонента за допомогою app.mount(domTarget):

js
import { createApp } from 'vue'
import MyApp from './MyApp.vue'

const app = createApp(MyApp)
app.mount('#app')

З усіма цими змінами компонент і директива, які ми маємо на початку посібника, будуть переписані приблизно так:

js
const app = createApp(MyApp)

app.component('button-counter', {
 data: () => ({
  count: 0
 }),
 template: '<button @click="count++">Клікнуто {{ count }} разів.</button>'
})

app.directive('focus', {
 mounted: (el) => el.focus()
})

// тепер кожен екземпляр програми, змонтований за допомогою app.mount(),
// разом із деревом компонентів матиме той самий компонент «button-counter» і директиву «focus»,
// не забруднюючи глобальне середовище

app.mount('#app')

Прапор збірки міграції: GLOBAL_MOUNT

Надати / Ввести

Подібно до використання опції provide в кореневому екземплярі 2.x, екземпляр програми Vue 3 також може надавати залежності, які можуть бути введені будь-яким компонентом усередині програми:

js
// у записі
app.provide('guide', 'Vue 3 Guide')

// у дочірньому компоненті
export default {
 inject: {
  book: {
   from: 'guide'
  }
 },
 template: `<div>{{ book }}</div>`
}

Використання provide особливо корисне під час написання плагіна, як альтернатива globalProperties.

Поділитися конфігураціями серед програм

Один зі способів обміну конфігураціями, напр. компонентів або директив серед додатків — створити фабричну функцію, як-от:

js
import { createApp } from 'vue'
import Foo from './Foo.vue'
import Bar from './Bar.vue'

const createMyApp = (options) => {
 const app = createApp(options)
 app.directive('focus' /* ... */)

 return app
}

createMyApp(Foo).mount('#foo')
createMyApp(Bar).mount('#bar')

Тепер директива focus буде доступна як в екземплярах Foo, так і в Bar та їхніх нащадках.